Prezident SR - Foto archív Celkový pohľad na plesovú sieň.

Celkový pohľad na plesovú sieň.

Pôvodne hlavná či plesová sieň sa pravdepodobne v čase svojho vzniku používala aj ako hudobná (koncertná) sála (60. roky 18. storočia).