Prezident SR - Foto archív Originálne riešené dvojramenné schodisko zo 60. rokov 18. storočia tvorí jadro letného paláca grófa Grasalkoviča.

Originálne riešené dvojramenné schodisko zo 60. rokov 18. storočia tvorí jadro letného paláca grófa Grasalkoviča.