Odovzdanie poverovacích listín veľvyslancom Islandskej republiky J. E. Audunn ATLASON - Bratislava - Prezidentský palác 21. 7. 2014