Prezident SR - Foto archív Rad Ľudovíta Štúra, III. trieda - vojenské

Rad Ľudovíta Štúra, III. trieda - vojenské