News
   

Year 2014

Home | News | Press Department Archive | Year 2014

Vyhlásenie prezidenta SR k 96. výročiu prijatia Martinskej deklarácie

Vyhlásenie prezidenta SR k 96. výročiu prijatia Martinskej deklarácie

30. október 2014

Aj keď so vznikom Československej republike spájame predovšetkým 28. október 1918, vyhlásenie spoločného štátu Čechov a Slovákov by nebolo úplné a účinné bez Martinskej deklarácie, ktorá bola prijatá o dva dni neskôr 30. októbra 1918 vo vtedajšom Turčianskom sv. Martine a Slováci sa ňou prihlásili k zväzku s českým národom.

Martinské udalosti sa odohrávali nezávisle od pražských a deklarácia sa stala dôležitým dokumentom našich dejín aj vzniku novej republiky. Náš národ prostredníctvom reprezentantov združených v novovzniknutej Slovenskej národnej rade formuloval rozhodnutie opustiť príslušnosť k Uhorsku, uplatniť si svoje právo na sebaurčenie a aktívne vytvárať a žiť svoje vlastné dejiny.

Prijatie Martinskej deklarácie si pripomíname ako sebavedomý krok v našich moderných dejinách.

Back to top
Printer friendly version
© 2005 - 2015 Office of the President of the Slovak Republic.