Aktuality
   

Príhovor prezidenta SR Andreja Kisku pri príležitosti 95. výročia založenia Univerzity Komenského, Bratislava 26. 6. 2014

Úvod | Aktuality | Prejavy a vystúpenia | Domáce prejavy prezidenta SR | Rok 2014 | Príhovor prezidenta SR Andreja Kisku pri príležitosti 95. výročia založenia Univerzity Komenského, Bratislava 26. 6. 2014

Vážený pán minister,
vážený pán rektor Univerzity Komenského,
Excelencie,
ctení hostia,
vážené dámy, vážení páni,

dovoľte úprimne poďakovať vedeniu Univerzity Komenského za pozvanie na toto slávnostné zasadnutie, ktoré je vyvrcholením osláv 95. výročia jej založenia.

Považujem za symbolické, že moje prvé prezidentské verejné vystúpenie na akademickej pôde sa odohráva práve na pôde najstaršej a najväčšej slovenskej univerzity. Úprimne blahoželám pedagógom, vedcom a všetkým pracovníkom, ktorí sa usilujú, aby ich alma mater prekvitala a aby patrila medzi lídrov vysokoškolského vzdelávania u nás.

Vyslovujem svoj rešpekt pred osobnosťami, ktoré tu dnes oceníte a ktoré sa zapojili do budovania univerzity v slobodnejších pomeroch po Novembri 1989, a vítam, že medzi ocenenými budú aj predstavitelia ďalších slovenských vysokých škôl a zahraniční partneri.

Univerzita Komenského udelila v rokoch 1928 až 2014 čestný titul Doctor honoris causa vyše sto osobnostiam. Potešilo ma, keď som medzi nimi našiel aj takých ľudí ako pán Václav Havel, Kofi Annan, 14. dalajláma či popredný svetový vedec Ján Vilček.

Vážené slávnostné zhromaždenie,

pred 95 rokmi prezieraví verejní činitelia mysleli na to, čo bude nový štát a slovenská spoločnosť potrebovať: novú vzdelanú generáciu, výkony schopné obstáť v medzinárodnej konkurencii, charakterných angažovaných občanov, slobodnú akademickú pôdu.

Dnešné predstavy o tom, že univerzita by mala pripravovať svojich absolventov tak, aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň profesionálnej kvality, ale aj ľudskosti a humanizmu – neboli pre vtedajších zakladateľov demokratického štátu aj vašej univerzity frázou.

Pozdvihnúť základňu slovenskej kultúry a duchovného života, rozšíriť málopočetnú vrstvu slovenských vzdelancov, posilniť slovenskú strednú vrstvu, podporiť občiansku spoločnosť, vychovať ľudí, ktorí vstúpia do verejného priestoru a začnú meniť pomery okolo seba – to boli ciele, do ktorých sa títo priekopníci naplno vložili a získavali pre ne podporu, pomoc a porozumenie.

Je obdivuhodné, čo sa nám odvtedy podarilo dosiahnuť. A záleží len na nás, či si to isté povedia naši nasledovníci o niekoľko desaťročí. 

Dámy a páni,

nikto nás nezbaví zodpovednosti za náročné výzvy, ktoré stoja pred vysokým školstvom aj celým vzdelávacím systémom. Či vaša univerzita dokáže stúpať po rebríčku najlepších univerzít sveta. Či naše vysoké školy dokážu reagovať na potreby praxe. Či ich absolventi nájdu uplatnenie, alebo už pri prijatí študentov na niektoré odbory budeme vedieť, že veľká časť z nich uplatnenie nenájde.

Budem povzbudzovať ľudí, ktorí sú presvedčení, že by sme v tejto oblasti mohli dokázať viac. Ktorí prichádzajú s nápadmi a iniciatívami. Takí ľudia u nás sú, často podávajú brilantné výkony, len nie sú navzájom prepojení stratégiou, ktorá by mohla posunúť krajinu ďalej.

Som presvedčený, že jedinečný potenciál, ktorý je vlastný Univerzite Komenského, ale aj viacerým iným vysokým školám a akademickým inštitúciám, by sa mohol väčšmi prejaviť vo verejnom priestore. Potrebujeme kvalifikovanú verejnú debatu nielen o vzdelávaní. Potrebujeme, aby sa akademické, vedecké a odborné autority stali silným hlasom každej dôležitej verejnej debaty.

K akademickej pôde patrí, že je zdrojom energie a nových nápadov. Poznania, odbornosti a študentského zanietenia. Ale aj idealizmu, odvahy, angažovanosti. To všetko dnes na Slovensku potrebujeme.

Dámy a páni,

je mi cťou, že tu dnes môžem byť s vami a vaším prostredníctvom pozdraviť celú akademickú obec. Dovoľte popriať vám veľa síl na splnenie vašich predsavzatí. Pedagógom dopriať veľa dobrých poslucháčov. A študentom zaželať, aby svoje možnosti študovať, skúmať, dozvedať sa základné pravdy o svete, v ktorom žijeme, vnímali ako jedinečný, neopakovateľný úsek života hodný maximálneho nasadenia. Aby využili šancu, ktorú majú: osvedčiť sa ako odborníci, prejaviť sa ako charaktery, a konať ako zodpovední občania.

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]