Slovensko
   

Štátna pečať

Úvod | Slovensko | Štátna pečať | Štátna pečať

Štátna pečať Slovenskej republiky

§ 12

(1) Štátna pečať Slovenskej republiky (Ďalej len “štátna pečať”) je okrúhla. V jej strede je vyobrazený štátny znak, pričom farby znaku sú vyznačené heraldickým šrafovaním. Okolo štátneho znaku je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis) Slovenská republika. V dolnej časti kruhopisu štátnej pečate je lipový lístok. Priemer štátnej pečate je 45 mm.

(2) Štátna pečať sa používa na originál listiny ústavy a ústavných zákonov Slovenskej republiky, medzinárodných zmlúv, poverovacích listín diplomatických zástupcov a v Ďalších prípradoch, v ktorých je jej použitie obvyklé.

(3) Pečatidlo štátnej pečate uschováva prezident Slovenskej republiky.

(4) Vyobrazenie štátnej pečate tvorí prílohu č. 4 tohto zákona.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]