Slovensko
   

Všeobecné informácie o krajine

Úvod | Slovensko | Všetko o Slovensku | Všeobecné informácie o krajine

Geografická poloha Slovenska:

Slovensko je vnútrozemský štát, temer v srdci Európy. Oddávna Slovenskom prechádzali dôležité dopravné a obchodné cesty medzi Baltským a Jadranským morom a medzi Čiernym a Severným morom. Slovensko susedí s Českom, Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom a Rakúskom. Najdlhšiu hranicu, 678 km, má s Maďarskom, najkratšiu, 92 km, s Ukrajinou. Slovensko zaberá časť karpatského oblúka, na juh od Karpát leží Panónska panva, kde pozdĺž Dunaja siaha Podunajská nížina, na východe krajiny sa rozprestiera východoslovenská nížina.

Najsevernejší bod je pri Babej hore na Orave, najjužnejší bod pri Patinciach pri Komárne, najzápadnejší bod Slovenska je pri Záhorskej Vsi, najvýchodnejší pri Novej Sedlici. Od Záhorskej Vsi po Novú Sedlicu má Slovensko 428 km. Výškové rozpätie Slovenska je od 94 m n.m. v Strede nad Bodrogom v južnom výbežku východoslovenskej nížiny po 2655 m n.m. vysoký Gerlachovský štít vo Vysokých Tatrách.

Podnebie a počasie:

Slovensko sa nachádza v severnom miernom pásme, s pravidelným striedaním sa štyroch ročných období,s prechodnými vplyvmi kontinentálneho a oceánskeho podnebia, čo spôsobuje sucho, v lete horúčavy a v zime mrazy. Oceánsky vzduch prináša zrážky a zmierňuje teploty. Pre horské oblasti sú charakteristické teplotné inverzie, najmä v jarnom a jesennom období. Priemerná ročná teplota sa pohybuje od 5,5 C po 10 C. Najnižšia teplota bola na Slovensku nameraná vo Zvolenskej kotline: - 41 C (11.2.1929), najvyššia teplota v Hurbanove +40,3 C (20.7.2007).

Vodstvo:

Územím Slovenska prechádza hlavné európske rozvodie. Z Rakúska na Slovensko priteká najväčšia stredoeurópska rieka Dunaj, ktorá spája Slovensko s Čiernym morom. V riečnych usadeninách Dunaja v oblasti Žitného ostrova sa nachádzajú najväčšie zásoby pozemných vôd na Slovensku. Najdlhšia slovenská rieka je Váh - 390 km. Na Slovensku, obzvlášť v Tatrách, sa nachádza veľa horských jazier - plies. Najväčšie a najhlbšie jazero je Veľké Hincovo pleso vo Vysokých Tatrách s rozlohou 20 ha a hĺbkou 53 m., najvyššie položené je Modré pleso vo Vysokých Tatrách vo výške 2157 m n.m.

Po II. svetovej vojne sa na Slovensku vybudoval väčší počet priehradných vodných nádrží, najviac (19) na rieke Váh Najznámejšie sú Liptovská Mara na Váhu, Zemplínska Šírava a vodné dielo Gabčíkovo na Dunaji.

Slovensko je mimoriadne bohaté na kvalitné minerálne pramene a termálne vody. Ich liečivá sila podnietila vznik mnohých známych kúpeľov, napr. Piešťany, Trenčianske Teplice, Bardejovské kúpele, Vyšné Ružbachy.

Vyhľadávané sú i termálne kúpaliská, napr. Vrbov, Bešeňová.

Jaskyne:

Doteraz je objavených a registrovaných viac ako 1200 jaskýň rôznych veľkostí a tvarov, z ktorých je 12 sprístupnených verejnosti ( Jaskyňa Driny, Harmanecká jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa Slobody, Važecká jaskyňa, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Jaskyňa Domica, Jasovská jaskyňa). V mnohých sa našli stopy po osídlení spred viac ako 5000 rokov, v niektorých sa praktizuje speleoterapia.

Rastlinstvo:

Dôsledkom rôznych typov hornín, pôdy, klímy, nadmorskej výšky a i. sa na Slovensku doposiaľ zistilo viac ako 3000 druhov rastlín, z nich mnohé vzácne endemity. Slovensko sa nachádza v pásme zmiešaných lesov. Lesy pokrývajú cca 40 % jeho územia.

Živočíšstvo:

Na Slovensku sa nachádzajú živočíchy niekoľkých druhov živočíšneho spoločenstva.Typickí zástupcovia sú napr. zajac, jarabica, hraboš, diviak, srna, jastrab, ďateľ, veverica, medveď, rys, hlucháň, líška, jeleň, vlk, divá kačica,hus, bocian, žaby, rôzne druhy rýb,napr. pstruh, kapor, mrena, atď. Niektoré živočíchy sú prísne chránené, napr. kamzík a svišť.

Ochrana prírody:

Ochrana prírody má na Slovensku svoje historické tradície a je na veľmi dobrej úrovni. V súčasnosti je na Slovensku 9 národných parkov: Tatranský národný park, Pieninský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, Národný park Malá Fatra, Národný park Muránska planina, Národný park Poloniny, Národný park Veľká Fatra, Národný park Slovenský kras.

Hlavné funkcie národných parkov spočívajú v ochrane prírodných procesov, usmerňovaní turistiky, v environmentálnej a ekologickej výchove.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]