Prezident SR - Foto archív Kríž M. R. Štefánika, II. trieda

Kríž M. R. Štefánika, II. trieda