News
   

Year 2014

Home | News | Press Department Archive | Year 2014

Andrej Kiska prijal generálneho tajomníka Svetovej organizácie cestovného ruchu

Andrej Kiska prijal generálneho tajomníka Svetovej organizácie cestovného ruchu

28. október 2014

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal generálneho tajomníka Svetovej organizácie cestovného ruchu Taleba Rifaia. Vo vzájomnej diskusii sa zhodli na tom, že cestovný ruch je v lokálnom i globálnom meradle významným nástrojom hospodárskeho rastu, rozvoja a udržateľnosti životného prostredia a v neposlednom rade prostredníctvom vzájomného poznávania krajín, kultúr, histórie či zvykov prispieva k medzinárodnému porozumeniu, mieru a rešpektovaniu ľudských práv pre všetkých ľudí na celom svete.

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska ocenil vysokú osobnú angažovanosť generálneho tajomníka Svetovej organizácie cestovného ruchu Taleba Rifaia v propagácii cestovného ruchu ako globálneho prostriedku na zabezpečenie ekonomickej konkurencieschopnosti krajín.

Generálny tajomník Svetovej organizácie cestovného ruchu Taleb Rifai v mene UNWTO vyzdvihol podporu prezidenta Slovenskej republiky odvetviu cestovného ruchu. Vyslovil presvedčenie, že cestovný ruch môže významne prispieť k podpore regionálneho rozvoja a vytváraniu pracovných miest na Slovensku a táto podpora je základnou podmienkou pre zabezpečenie tohto sektora ako národnej priority.

 

Back to top
Printer friendly version
© 2005 - 2015 Office of the President of the Slovak Republic.