Prezident SR - Foto archív Na stenách sú olejomažby s krajinárskymi motívmi z konca 19. storočia.

Na stenách sú olejomažby s krajinárskymi motívmi z konca 19. storočia.

Na stenách sú štyri olejomažby s krajinárskymi motívmi z konca 19. storočia.