Odovzdanie poverovacích listín veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko J. E. Thomas GÖTZ - Bratislava - Prezidentský palác 21. 7. 2014