Prezident SR - Foto archív Čelný pohľad na palác zo záhrady

Čelný pohľad na palác zo záhrady