News
   

Year 2014

Home | News | Press Department Archive | Year 2014

Prezident Andrej Kiska podpísal zákony

Prezident Andrej Kiska podpísal zákony

25. júl 2014

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky 24. júla 2014 podpísal tieto zákony:

zákon z 3. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

zákon z 8. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

zákon z 9. júla 2014 o sociálnej práci a o podmienkach výkonu niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K zákonu o dani z pridanej hodnoty:

Daňová a odvodová politika je v kompetencii vlády a je zodpovednosťou vládnej väčšiny rozhodnúť, akú daňovú a odvodovú politiku uprednostňuje. Rovnako tak za plnenie rozpočtových cieľov je priamo zodpovedná vláda SR. Rozhodla sa ponechať sadzbu DPH na súčasnej úrovni, zároveň je jej prioritou znížiť odvodové zaťaženie ľudí s nižšími príjmami.

Pri tohtoročnom prakticky nulovom priemernom raste spotrebiteľských cien na Slovensku na jednej strane a stále vysokom počte ľudí bez práce a ľudí s nízkymi príjmami na druhej strane to prezident SR považuje z vecného hľadiska za legitímne rozhodnutie.

Prezident SR sa zároveň domnieva, že daňová a odvodová politika patrí k takej kategórii rozhodnutí, ktoré nie je vhodné robiť narýchlo prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu v Národnej rade SR, a že pri vážnych témach, rozhodnutiach a zmenách by mali politickí reprezentanti vytvoriť čo najväčší priestor na vecnú verejnú diskusiu.Back to top
Printer friendly version
© 2005 - 2015 Office of the President of the Slovak Republic.