Aktuality
   

Príhovor prezidenta SR na odovzdávaní štátnych vyznamenaní, Bratislavský hrad 13. 1. 2015

Úvod | Aktuality | Prejavy a vystúpenia | Domáce prejavy prezidenta SR | Rok 2015 | Príhovor prezidenta SR na odovzdávaní štátnych vyznamenaní, Bratislavský hrad 13. 1. 2015

Vážený pán predseda Národnej rady,
vážený pán predseda vlády,
excelencie,
dámy a páni,

je mi cťou o malú chvíľu v mene Slovenskej republiky oceniť 10 osobností, ktoré svojou prácou - a svojím životom - dosiahli výnimočné výsledky.

Chcem povedať, že dnešný deň nie je významným dňom len pre vás, ocenených, ale to, že dnes prevezmete najvyššie štátne vyznamenania, je cťou pre Slovenskú republiku, že vám ich môže udeliť.

Každý z vás, ocenených,  nám pripomínate svojím dielom predovšetkým silu a moc slobodného ducha. Tvorivosti. Vynaliezavosti.  Občianskej zodpovednosti. Vytrvalosti. Oddanosti svojej veci. Pracovitosti. Ale aj toho, čo býva niekedy najťazšie - byť náročný sám na seba.

Výsledky, ktoré ste dosiahli, poznatky, ku ktorým ste dospeli, dielo, ktoré ste vytvorili, ľudia, ktorým ste tým pomohli a ktorých ste inšpirovali - to všetko obstojí nielen v našom, slovenskom meradle, ale úplne nesporne sa stalo príspevkom do obecného ľudského poznania, vzdelanosti, kultúry a umenia.

Myslím, že bude správne pripomenúť, že niektorí z tých, ktorých dnes v mene Slovenskej republiky oceníme, pracovali a tvorili v nepriaznivých,  neslobodných podmienkach. Napriek tomu, že v priaznivejších podmienkach by možno dosiahli viac a získali väčšie uznanie na Slovensku alebo pozornosť v zahraničí, nerezignovali a nezišli zo svojej osobnej cesty, pre ktorú sa rozhodli a ktorej verili. Vďaka tomu  im dnes môžeme byť vďační za to, čo vytvorili.

Vnímam to ako odkaz pre našu dnešnú, slobodnú spoločnosť: že síce nie všetci máme rovnaké nadanie a talent,  ale všetci by mali mať rovnakú príležitosť rozvíjať ten svoj  s našou plnou podporou.

Rovnako chcem podčiarknuť, že tvorivosť - umelecká, vedecká, technická alebo občianska, ktorú dnes oceňujeme - sa narodila na Slovensku, hodnotovo vychádzala z tradícii európskeho humanizmu a znesie celosvetové kritéria porovnania.

Oceňujeme dnes aj výsledky a tvorivosť, ktoré sa dokázali presadiť v priamej konkurencii v zahraničí. Slovensko vám ďakuje a potrebuje vaše sebavedomie, aj vašu osobnú inšpiráciu, aj vaše skúsenosti, aby ste mali čo najviac nasledovateľov, ktorí dnes rastú na našich školách - a potrebujeme školy, ktoré budú takúto ambíciu podporovať.

Každé vynikajúce výnimočné osobné dielo - či už vedecké, umelecké alebo v oblasti občianskej angažovanosti, ktoré vzniklo vďaka slobodnému duchu a humanistickým hodnotám jeho autora a tvorcu - nám osobitne v týchto dňoch pripomína silu a hodnotu našej európskej civilizácie.

Túžbu po poznaní. Snahu pochopiť človeka a svet preto, aby bol svet pre človeka lepší a život v ňom dôstojnejší. Rozkryť dosiaľ nepoznané. Objaviť a popísať neznáme. Stvoriť niečo nové. Sformovať dielo, napísať, skomponovať myšlienku, vykresať hodnotnú emóciu alebo dôležitý odkaz. Podnietiť a inšpirovať ľudí k slobode, poznaniu, ľudskosti, kráse a humanizmu.

Práve v týchto dňoch, kedy sme znovu videli, aký je svet nebezpečný a akým šokujúcim ohrozeniam čelí, máme povinnosť si pripomínať, že schopnosti a sila európskej civilizácie dnes stoja na slobode a tvorivosti. A že akokoľvek sa cítime ohrození, zneistení - napriek tomu žijeme v najlepšej časti sveta v najlepších časoch, kde slobodu a slobodného ducha musíme chrániť, oceňovať a podporovať.

Vzácne dámy a páni, ktorým teraz odovzdám osobne alebo v zastúpení štátne vyznamenania za výnimočné vynikajúce osobné výsledky a dielo:

Ďakujeme vám v mene Slovenskej republiky.

Ktosi múdry povedal, že talentovaný človek vie, že má čo rozdávať, a rád sa o svoje nadanie podelí s ostatnými.

Preto ma hádam pochopíte správne, ak využijem túto príležitosť a k môjmu poďakovaniu dodám aj odkaz, ktorý dnes na Slovensku potrebujeme počuť:

Ak niekto dosiahne úspech, je to len dôkazom pre všetkých, že ho môžu dosiahnuť tiež.

Ďakujem.

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]