Prezident SR - Foto archív Freskovú výzdobu stien a kupoly kaplnky vytvoril maliar Jozef von Pichler z Viedne pred rokom 1770.

Freskovú výzdobu stien a kupoly kaplnky vytvoril maliar Jozef von Pichler z Viedne pred rokom 1770.