Prezident SR - Foto archív Sochy puttov na zábradlí schodišťa.

Sochy puttov na zábradlí schodišťa.

Sochy puttov na zábradlí schodiska a dve kamenné vázy sú doplnkom zo 40. rokov nášho storočia. Aj maľba stien v imitácii rokokoveho slohu je moderná.