Slovensko
   

Štátna hymna Slovenskej republiky

Úvod | Slovensko | Štátna hymna Slovenskej republiky | Štátna hymna Slovenskej republiky

§ 13

(1) Štátnou hymnou Slovenskej republiky (Ďalej len “štátna hymna”) sú prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska.

(2) Štátna hymna sa hrá alebo spieva najmä pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných významných príležitostiach.

(3) Na použitie štátnej hymny sa primerane vzťahuje § 7 ods. 5.

(4) Text štátnej hymny a jej notový záznam tvoria prílohu č. 5 tohto zákona.

Zvukový záznam

Notový záznam

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]