Prezident SR - Foto archív 13.1.2015 - Novoročné prijatie vedúcich diplomatických misií akreditovaných pre SR

13.1.2015 - Novoročné prijatie vedúcich diplomatických misií akreditovaných pre SR