Prezident SR - Foto archív Pribinov kríž, I. trieda

Pribinov kríž, I. trieda