News
   

Year 2014

Home | News | Press Department Archive | Year 2014

Prezident SR Andrej Kiska vrátil parlamentu novelu zákona o verejnom obstarávaní

Prezident SR Andrej Kiska vrátil parlamentu novelu zákona o verejnom obstarávaní

18. december 2014

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vrátil podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 3. decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prezident Slovenskej republiky víta každú iniciatívu, ktorá sa po odhalení podozrivých nákupov v slovenských nemocniciach snaží chrániť verejné financie a obmedziť obchodovanie s neprehľadnými „schránkovými“ firmami. Prijaté opatrenia v regulácii verejného obstarávania však podľa neho musia byť účinné a musia byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a právom Európskej únie.

Podľa hlavy štátu schválený zákon o verejnom obstarávaní tieto podmienky nespĺňa. Spôsob, akým sa snaží vylúčiť účasť „schránkových“ firiem z verejného obstarávania, nie je podľa jeho názoru v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a právom Európskej únie. Sami navrhovatelia pritom pripustili, že zákon bude neúčinný. Nezabráni, aby tendre vyhrávali firmy s utajenými majiteľmi, keďže vyžaduje len odkrytie formálnych vlastníkov. Preto prezident navrhol parlamentu zákon upraviť.

Navyše, Národná rada Slovenskej republiky po schválení zákona prijala uznesenie, v ktorom zaviazala vládu vypracovať do troch mesiacov návrh novej právnej úpravy. Tá by okrem iného mala odhaľovať konečných užívateľov výhod, nielen vlastníkov formálne zapísaných v obchodných registroch a mala by sa týkať širších obchodných vzťahov firiem so štátom.
Schválený zákon rozširuje aj okruh prípadov, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá verejného obstarávania, o niektoré zákazky v súvislosti so zabezpečením prípravy a výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Obdobie slovenského predsedníctva je dlhodobo známe. Preto podľa prezidenta nie je dôvod, aby sa na dodanie tovarov a služieb vzťahoval inštitút výnimky, ktorého účelom má byť reagovať na mimoriadne a nepredvídateľné situácie.

„Som si vedomý skutočnosti, že platný zákon o verejnom obstarávaní je nepružný a pri jeho aplikácii v praxi sa vyskytujú mnohé problémy, s ktorými sa musia obstarávatelia vyrovnať,“ zdôraznil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Ustanovenie ďalšej výnimky však nie je vhodný prístup k riešeniu týchto systémových nedostatkov, a preto ju navrhol zo zákona vypustiť.

Back to top
Printer friendly version
© 2005 - 2015 Office of the President of the Slovak Republic.