News
   

Year 2014

Home | News | Press Department Archive | Year 2014

Prezident SR rozdelil svoj plat za november 2014

Prezident SR rozdelil svoj plat za november 2014

21. december 2014

Prezident SR Andrej Kiska rozdelil svoj čistý príjem aj za november 2014 ďalším desiatim rodinám, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi. Každá z nich získala pomoc vo výške 525,20 eur.
Adresátov pomoci vybral prezident na základe návrhov neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ľuďom v núdzi - Plamienok, Úsmev ako dar, Liga proti rakovine, Dobrý anjel a Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Takýto postup pri výbere adresátov pomoci prezident uplatňuje každý mesiac, pričom pomoc od neho dostanú rodiny priamo.

Adresátom príspevku od prezidenta SR je aj 14-ročný mladík s ťažkým onkologickým ochorením. Je to sirota, o ktorú sa stará jeho staršia sestra, ktorá sa sama stará ešte o dve malé deti.

Finančný príspevok dostanú aj starí rodičia, ktorí sa starajú o dve vnúčatá. Ich matka podľahla onkologickému ochoreniu a otec študuje, aby mal možnosť sa potom zamestnať s ukončenou školou. Obe deti sú zdravotne ťažko postihnuté. Vážna choroba postihla aj starého otca, ktorého nízky príjem, ktorý zabezpečoval popri dôchodku, momentálne v rodine chýba. Príspevok rodina použije na pokrytie bežných výdavkov.

Príspevok od prezidenta dostane tiež mladý muž, invalidný dôchodca, ktorý pre mnohonásobné zdravotné postihnutie a absolvované početné operácie navštevuje Denný stacionár pre zdravotne postihnutých občanov. Žije v domácnosti spolu s matkou, ktorá ho opatruje. Príjem rodiny pozostáva z invalidného dôchodku a opatrovateľského príspevku. Finančnú pomoc rodina využije na zakúpenie stacionárneho bicykla na pomoc pri posilňovaní ochabnutého svalstva a na čiastočné uhradenie nákladov na rehabilitáciu v kúpeľoch v Kováčovej

Príspevok dostane aj otec rodiny, vdovec, ktorý sa po smrti manželky stará o dvoch synov vo veku 9 a 11 rokov. Otec musel zmeniť svoje pracovné miesto za menej časovo náročné, aby sa mohol venovať deťom. Po vystriedaní viacerých miest má prácu 8 hodín denne a môže sa venovať chlapcom, ale príjem však nestačí na pokrytie bežných výdavkov a tak si otec musí hľadať brigády popri zamestnaní , aby uhradil výdavky na bežné životné potreby. Príspevok od prezidenta použije otec na zaplatenie školských potrieb pre synov.

Príspevok dostane aj mladík, ktorý trpí svalovou dystrofiou; je odkázaný na pohyb pomocou elektrického invalidného vozíka, na 24 hodinovú pomoc svojej mamy a osobných asistentov.
Rodina žije bez otca, spolu majú 3 deti, otec posiela výživné na dve maloleté deti 53€ mesačne. Postihnutý mladík navštevuje Spojenú škola internátnu pre slabozrakých a príspevok rodina použije na pokrytie časti výdavkov na lieky.

Adresátom pomoci je aj onkologický pacient , ktorý žije sám v rodinnom dome. Jeho mesačný príjem pozostáva z invalidného dôchodku v sume 200 eur. Okrem zabezpečeného stravovania formou donášky obedov, ktoré si platí mu nezostávajú peniaze na zabezpečenie ostatných životných potrieb.

Príspevok od prezidenta SR dostane aj onkologická pacientka, ktorá žije v spoločnej domácnosti s manželom. Celkový mesačný príjem rodiny sa skladá z invalidného dôchodku manžela 365 eur a starobného dôchodku pacientky138 eur. Príspevok rodina použije na zaplatenie bežných výdavkov.

Pani so svalovou dystrofiou dostane tiež príspevok od prezidenta. Pohybuje sa len na elektrickom invalidnom vozíku a je plne odkázaná na pomoc osobných asistentov. Kým jej úrady priznali zvýšenie rozsahu pomoci po smrti jej matky, ktorá sa o ňu starala, dostala sa do finančných ťažkostí. Príspevok je určený na pokrytie základných životných potrieb a nákladov na lieky.

Príspevok dostane aj matka, ktorá sa sama stará o štyri deti vo veku 14, 11, 9 a 2 rokov. Súdi sa s partnerom o výživné a jej momentálny príjem tvorí len rodičovsky príspevok.

Príspevok dostala matka, ktorá sama vychováva troch synov vo veku 5, 8 a 11 rokov. Rodina žije z dávok v hmotnej núdzi a z prídavkov na deti. Matka sa snažila zamestnať pred časom ako predavačka v stánku, ale majiteľ radšej zamestnal dôchodkyňu, za ktorú neodvádza také vysoké odvody. Nedostatok financií sa podpísal pod vzrastajúcu dlžobu na nájomnom, ktorá je taká vysoká, že rodine hrozí vysťahovanie z bytu a jeho dražba. Peniaze z daru rodina použije na zníženie dlžoby na nájomnom, aby mohla matka spolu s deťmi ostať žiť v byte.

Back to top
Printer friendly version
© 2005 - 2015 Office of the President of the Slovak Republic.