Prezident SR - Foto archív Stromčekové svietidlá medzi oknami nové z Kamenického Šenova v Českej republike.

Stromčekové svietidlá medzi oknami nové z Kamenického Šenova v Českej republike.

Zariadenie podľa historických vzorov dodala v roku 1996 firma H.C.Schmidt z Viedne.