Prezident SR - Foto archív Mnohoramenné nástenné svietniky pochádzajú z 18. storočia.

Mnohoramenné nástenné svietniky pochádzajú z 18. storočia.