Prezident SR - Foto archív Dnešný oltár z umelého mramoru vznikol až okolo roku 1780.

Dnešný oltár z umelého mramoru vznikol až okolo roku 1780.

Dnešný oltár z umelého mramoru vznikol až okolo roku 1780. Oltárny obraz od neznámeho autora zobrazuje scénu zo života svätej Barbory. Tabernákulum oltára dodala až v 40. rokoch nášho storočia rezbárska dielňa z Banskej Štiavnice.