Aktuality
   

Príhovor prezidenta SR na novoročnom stretnutí s predstaviteľmi diplomatického zboru akreditovanými v Slovenskej republike, Bratislava 13. 1. 2015

Úvod | Aktuality | Prejavy a vystúpenia | Domáce prejavy prezidenta SR | Rok 2015 | Príhovor prezidenta SR na novoročnom stretnutí s predstaviteľmi diplomatického zboru akreditovanými v Slovenskej republike, Bratislava 13. 1. 2015

Vaša Excelencia apoštolský nuncius,
pán podpredseda vlády,
excelencie,
dámy a páni,

dovoľte mi, aby som vás všetkých privítal na prvej novoročnej recepcii od môjho nástupu do funkcie v júni minulého roku. S niektorými z vás som sa stretol už pri rôznych príležitostiach, s ostatnými sa dnes stretávam po prvýkrát.

Začiatok nového roka poznačila brutálna tragédia, ktorá sa stala minulý týždeň v Paríži. Dovoľte mi ešte raz vyjadriť sústrasť rodinám všetkých obetí.

Chcel by som zdôrazniť, aké dôležité je pre nás -  demokratické a slobodné krajiny - spojiť sily  v boji proti terorizmu. Aké je dôležité ochraňovať spôsob nášho života, naše hodnoty a našu slobodu. Slobodu prejavu, slobodu žiť naše životy v mierových, slobodomyseľných, tolerantných občianskych spoločnostiach.

Je našou povinnosťou zbaviť teroristov a tých, ktorí im napomáhajú, akéhokoľvek pocitu víťazstva. Ani dnes, ani zajtra. To je náš záväzok, naša povinnosť v mene pamiatky všetkých obetí teroristických útokov.

V minulom roku sme zaznamenali výnimočnú úroveň bezpečnostných hrozieb na Blízkom východe. Teroristi a militantné skupiny sa stali vážnym problémom nielen pre Blízky východ a severnú Afriku, ale taktiež aj pre ďalšie regióny. Musíme bojovať proti ISIL na mnohých úrovniach a nesmieme dovoliť, aby sa tento konflikt začal vnímať ako stret náboženstiev alebo civilizácií.

Máme spoločnú zodpovednosť za budovanie mieru a prosperity vo svete, a vieme, že čelíme značným výzvam, ktoré treba prekonať. Verím, že mier a prosperita vychádzajú z rešpektu hodnôt a princípov, na ktorých sú postavené. Sú to predovšetkým sloboda a ľudské práva.

Excelencie, dámy a páni,
 
som hrdý, že som prezidentom Slovenska. Slovensko je krásna a dynamická krajina. Posledných desať rokov bolo naozaj úspešných, ale stále stoja pred nami nevyriešené úlohy. Neprestanem upozorňovať na nutnosť ďalej zlepšovať naše justičné prostredie, aby sa vymožiteľnosť práva stala absolútnym štandardom v tejto krajine.

Som presvedčený, že sme na správnej ceste a myslím si, že minuloročné zmeny podnietené  verejným tlakom sú viditeľné a reálne. Je to jeden z dôležitých odkazov, ktoré by som bol rád, aby ste tlmočili svojim vládam. Nádejam sa, že pozitívne zmeny sú tiež dobré znamenie pre zahraničných investorov a pre celkové podnikateľské prostredie na Slovensku.

V roku 2014 sme zvolili nové vedúce orgány Európskej únie, ktoré  na našom európskom projekte začali pracovať s čerstvým nadšením. Niet pochýb, že  Európska únia potrebuje úpravy v rôznych sférach, ale nemali by sme podceňovať úspechy, ktoré sme dosiahli v európskej integrácii a preceňovať naše problémy, tak ako to niekedy máme vo zvyku.

Musíme aj naďalej investovať do našej budúcnosti. Verím, že to, čo doteraz v Európe zaostávalo za vývojom a nemalo by to tak zostať,  je primeraná inovačná kultúra.  Inovačná kultúra, ktorú definuje sloboda, ochota podstúpiť riziko a spolupráca.

Ak budeme ašpirovať na inovatívnu ekonomiku a podnikanie, budeme nevyhnutne potrebovať inováciám naklonenú vládu a inovatívnych politických lídrov. Naše reformy musia byť inovatívne, ak chceme udržať krok s najlepšími a najschopnejšími. Musíme inovovať náš vzdelávací systém, ak nechceme premárniť našu vlastnú budúcnosť. Verím, že Slovensko musí pozmeniť svoje verejné politiky, ak chce - ako zvyknem hovoriť-  prejsť od „ekonomiky železa k ekonomike silikónu“.

Som si istý, že sa môžeme veľa od seba navzájom naučiť, zdieľať príklady najlepšej praxe a mať z toho vzájomný prospech. Ekonomická diplomacia, podpora inováciám a začínajúcim podnikov  a ďalšie súvisiace oblasti patria k  mojim prioritám. V tejto súvislosti vítam projekty a chcem uskutočňovať pracovné cesty. Ekonomická a inovačná spolupráca bola hlavnou náplňou mojej minuloročnej cesty v Spojených štátoch amerických. Plánujem v tomto smere urobiť ešte viac.

Excelencie, dámy a páni,

rád by som vás dnes prijal za priaznivejšej medzinárodnej situácie. Musíme čeliť neľahkému medzinárodnému prostrediu a to najmä v oblasti bezpečnosti. Bezpečnostná štruktúra, na ktorú sme boli zvyknutí 25 rokov, bola vážne spochybnená.
 
NATO a kolektívna obrana sa dnes stali dôležitejšie pre našu bezpečnosť ako kedykoľvek predtým. Významné záväzky sa prijali na summite NATO vo Walese a Slovensko splní všetky dané sľuby, ktoré som oznámil po dohode so slovenskou vládou. 

Nemôžem opomenúť význam spolupráce Vyšehradskej štvorky pre Slovensko a strednú Európu. Slovensko pokračuje v druhej polovici svojho predsedníctva. Našou ambíciou je pokročiť v už začatých projektoch v oblasti energetickej bezpečnosti, dopravnej infraštruktúry a obrannej spolupráce.

Berieme veľmi vážne to, čo sa deje v našom susednom štáte, na Ukrajine a okolnosti, ktoré zapríčinili súčasnú situáciu. Dnes sa predovšetkým snažíme zabrániť eskalácii, zastaviť násilie a utrpenie nevinných ľudí. Usilujeme sa o diplomatické riešenie a plnú implementáciu minských dohôd.

Avšak vieme, že to nie je len o Ukrajine. Je to o nás všetkých v Európe a vo svete, ktorí rešpektujeme zásady medzinárodného práva, princípy suverenity a územnej celistvosti, princípy zakotvené v Charte Organizácie Spojených národov.

Slovensko bude naďalej podporovať Ukrajinu. Reverzný tok plynu zo Slovenska na Ukrajinu je možno najviditeľnejší, ale len jeden z mnohých príkladov našej podpory. Tento rok bude rozhodujúci pre budúcnosť Ukrajiny. Kým pokračujúci konflikt je ťažké bremeno v krátkodobom horizonte, politické a hospodárske reformy sú nevyhnutné pre dlhodobú stabilitu a prosperitu.

Ukrajina môže čerpať zo skúseností krajín Vyšehradskej štvorky. V minulom roku v novembri sme o tom diskutovali v Bratislave na stretnutí prezidentov krajín V4 s prezidentom Porošenkom. Slovensko sa zameria na dve dôležité oblasti: energetickú bezpečnosť a reformu bezpečnostného sektora.

Úspech Ukrajiny je dôležitý aj pre všetkých našich východných partnerov, najmä Moldavsko a Gruzínsko. Osobitnú pozornosť venujeme príprave samitu Východného partnerstva v Rige v máji tohto roku a implementácii Asociačnej dohody s Európskou úniou.

Región západného Balkánu čiastočne  „zmizol z medzinárodných radarov“. Krajiny v regióne pokračujú v procese konsolidácie. Intenzita a pokrok sa líšia a pri niektorých by sme určite ocenili väčší pokrok. Slovensko bude aj naďalej venovať veľkú pozornosť regiónu a napĺňaniu jeho európskej perspektívy.

Excelencie, dámy a páni,

v nadchádzajúcom roku nás čaká mnoho výziev a nezdajú sa byť jednoduché. Máme väčšiu šancu uspieť, ak k nim pristúpime so spoločným a úprimným úsilím zachovať mier pomocou dodržiavania základných princípov medzinárodného práva, základných slobôd a ľudských práv. To nie je možné uskutočniť bez toho, aby sme sa všetci boli schopní podeliť o náš úspech, bez vzájomnej dôvery a lepšieho vzájomného porozumenia.  

Želám vám osobne, vašim rodinám, vašim krajinám a hlavám štátov pokojný, úspešný a prosperujúci rok 2015.

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]