Prezident SR - Foto archív Zrkadlo v pozlátenom ráme je ozdobené znakom grófskej rodiny Erdödyovcov. Pochádza z Hlohovca a pravdepodobne bolo vyrobené na konci 19. storočia.

Zrkadlo v pozlátenom ráme je ozdobené znakom grófskej rodiny Erdödyovcov. Pochádza z Hlohovca a pravdepodobne bolo vyrobené na konci 19. storočia.