1. časť Odovzdanie poverovacích listín vedúcim diplomatických misií SR v zahraničí - Bratislava - Prezidentský palác 16. 7. 2014