Prijatie predsedu Poslaneckej snemovne Cyperskej republiky Yiannakis OMIROU Bratislava Prezidentský palác 3. 7. 2014