News
   

Year 2014

Home | News | Press Department Archive | Year 2014

Prezident Andrej Kiska prijal prijal zástupcov sudcov

Prezident Andrej Kiska prijal prijal zástupcov sudcov

30. jún 2014

Prezident Andrej Kiska prijal zástupcov sudcov. Ich požiadavku požiadať Benátsku komisiu o stanovisko vzťahujúce sa k novele Ústavy SR zobral na vedomie. Nepovažuje však v tomto čase za vhodné adresovať komisii takúto požiadavku.

Podľa neho je potrebné počkať, či sa obsah vykonávacích zákonov k novele Ústavy SR stane alebo nestane predmetom konania pred Ústavným súdom SR. Ak by k tomu nedošlo, prezident SR zváži oslovenie Benátskej komisie.

“Považujem Ústavný súd SR za taký súdny orgán ochrany ústavnosti, ktorý sa v rámci svojich kompetencií dokáže vyrovnať s prípadným problémom súvisiacim s novelou Ústavy SR,” povedal prezident Andrej Kiska. Zdôraznil, že je nesprávne obchádzať právomoci Ústavného súdu SR a nahrádzať ich síce významným, ale poradným orgánom Rady Európy.

Z týchto dôvodov je podľa prezidenta Andreja Kisku požiadavka sudcov predčasná. “Rozumiem niektorým obavám sudcov, budem túto záležitosť sledovať z hľadiska vnútroštátneho vývoja. Podľa jeho výsledkov sa k tejto téme môžem vrátiť,” dodal.

Back to top
Printer friendly version
© 2005 - 2015 Office of the President of the Slovak Republic.