Profil verejného obstarávateľa
   

Zákazka §9 ods. 9

Úvod | Profil verejného obstarávateľa | Zákazka §9 ods. 9 | Zákazka §9 ods. 9

Zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby s predpokladanou hodnotou zákazky nad 1 000 EUR a do 20 000 EUR a uskutočnenie stavebných prác nad 1 000 EUR a do 30 000 EUR.

Oznámenie o zadaní zákazky na nákup vencov

Oznámenie o zadaní zákazky na nákup vencov

15. január 2014

Oznámenie o uzatvorení zmluvy na čašnícke služby

Oznámenie o uzatvorení zmluvy na čašnícke služby

8. január 2014

Oznámenie o uzatvorení zmluvy na telekomunikačné služby

Oznámenie o uzatvorení zmluvy na telekomunikačné služby

19. december 2013

Oznámenie o nákupe pneumatík

Oznámenie o nákupe pneumatík

19. december 2013

Oznámenie o uzatvorení zmluvy na strihové, mixážne a hudobné spracovanie videozáznamov

Oznámenie o uzatvorení zmluvy na strihové, mixážne a hudobné spracovanie videozáznamov

18. december 2013

Oznámenie o uzatvorení objednávky na nákup periodickej tlače na rok 2014

Oznámenie o uzatvorení objednávky na nákup periodickej tlače na rok 2014

18. december 2013

Oznámenie o uzatvorení zmluvy na opravu kuchyniek a sociálnych zariadení

Oznámenie o uzatvorení zmluvy na opravu kuchyniek a sociálnych zariadení

18. december 2013

Oznámenie o uzatvorení zmluvy na poskytovanie právnych služieb

Oznámenie o uzatvorení zmluvy na poskytovanie právnych služieb

18. december 2013

Nákup tovaru výpočtovej techniky

Nákup tovaru výpočtovej techniky

17. december 2013

Oznámenie o uzatvorení zmluvy na poskytovanie upratovacích a čistiacich prác

Oznámenie o uzatvorení zmluvy na poskytovanie upratovacích a čistiacich prác

13. december 2013

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
« 1 | 2 | 3 | 4 »
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]