Aktuality
   

Rok 2014

Úvod | Aktuality | Korešpondencia prezidenta SR | Rok 2014

Blahoprajné posolstvo veľmajstrovi Zvrchovaného vojenského rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodusu a Malty

20. jún 2014

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska poslal blahoprajný telegram veľmajstrovi Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty Fra Matthew Festingovi pri príležitosti sviatku narodenia sv. Jána Krstiteľa, patróna Rádu. Vo svojom telegrame uviedol:

"Vaša Výsosť a Eminencia, v mene občanov Slovenskej republiky a v mene svojom Vám úprimne blahoželám k sviatku narodenia sv. Jána Krstiteľa, patróna Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty.
Rád využívam túto príležitosť, aby som v úvode svojho prezidentského mandátu vyjadril podporu ďalšiemu rozvoju vzťahov medzi Slovenskou republikou a Zvrchovaným vojenským špitálnym rádom sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. V tomto kontexte oceňujem dobročinné aktivity Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu v Slovenskej republike a jeho účasť na projektoch zameraných na sociálnu inklúziu marginalizovaných skupín obyvateľstva. Vážim si všestrannú angažovanosť Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty a jeho výkonných štruktúr v zmierňovaní utrpenia osôb postihnutých následkami prírodných katastrof a ozbrojených konfliktov, v boji proti chudobe a hladu vo svete a v podpore dialógu medzi kultúrami a náboženstvami."

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]