Prezident SR - Foto archív Pribinov kríž, II. trieda

Pribinov kríž, II. trieda