Prezident SR - Foto archív Súkromná jedáleň prezidenta republiky s kapacitou 4 až 6 osôb

Súkromná jedáleň prezidenta republiky s kapacitou 4 až 6 osôb

Na stene nad príborníkom visí unikátny obrázok zo 60. rokov 18. storočia, maľovaný na skle. Okolo centrálneho pastierskeho výjavu je amalgámová vrstva zrkadla. Obrázok je pravdepodobne rakúskej proveniencie. Ostatné romantické obrazy sú z 19. storočia.