News
   

Year 2014

Home | News | Press Department Archive | Year 2014

Prezident SR Andrej Kiska k výročiu začiatku 1. svetovej vojny

Prezident SR Andrej Kiska k výročiu začiatku 1. svetovej vojny

28. júl 2014

Pred sto rokmi sa začala prvá svetová vojna, ktorá zmenila podobu Európy i sveta, priniesla smrť a obrovské utrpenie desiatkam miliónov ľudí. Nádejné storočie vedeckých objavov a civilizačného rastu sa premenilo na temnú éru zákopov, protéz a jedovatých plynov. Vojna rozvrátila normálny život, zo Slovenska narukovalo 400-tisíc mužov, desaťtisíce zahynuli, tisíce iných sa vrátili ranení či zmrzačení, rodiny i gazdovstvá boli rozrušené, krajinu pokryli hroby obetí bojujúcich pod vlajkami rakúskeho či nemeckého cisára alebo ruského cára.

Historici doteraz diskutujú o tom, ako a prečo sa táto katastrofa zrodila, aký bol podiel jednotlivých štátov, politikov a vojenských činiteľov na jej vzniku, priebehu i ukončení, akú úlohu zohral silnejúci nacionalizmus, krátkozrakosť lídrov, ilúzie verejnej mienky. Zhodnú sa zväčša iba na jednom: tá vojna nebola nevyhnutná. A hoci sa zdalo, že ľudstvo sa poučí a už nikdy nedopustí takúto katastrofu, dve desaťročia po jej skončení vypukla ďalšia svetová vojna, s ešte horšími dôsledkami. Udalosti spred storočia sa môžu zdať vzdialené, avšak znepokojujúci je aj súčasný vývoj v mnohých krajinách, vrátane nášho susedstva.

Slovensko napriek bolesti vzišlo z prvej svetovej vojny spred 100 rokov ako súčasť Československa a národ na vzostupe, v druhej svetovej vojne sa pred 70 rokmi v povstaní postavilo na stranu spojencov, pred 25 rokmi sa po skončení studenej vojny spolu s inými vymanilo zo sovietskeho bloku, pred 10 rokmi vstúpilo do Európskej únie. Generácie, ktoré to vybojovali, si zaslúžia úctu. A pre súčasníkov i pre budúcich potomkov prináša uplynulých sto rokov jasné posolstvo: strážiť mier, slobodu i pevné ukotvenie Slovenska v demokratickom spoločenstve národov, ktoré už niekoľko desaťročí tieto hodnoty chráni.


Back to top
Printer friendly version
© 2005 - 2015 Office of the President of the Slovak Republic.