Prezident SR - Foto archív Štuková výzdoba plafónu (tretie rokoko) od viedenských umelcov.

Štuková výzdoba plafónu (tretie rokoko) od viedenských umelcov.

Štuková výzdoba plafónu (tretie rokoko) od viedenských umelcov a supraporty nad dverami sú pravé z toho obdobia. Dvere sú všetky pôvodné z 18. storočia.