Aktuality
   

Rok 2005

Úvod | Aktuality | Archív správ tlačového oddelenia | Rok 2005

Prezident SR vymenoval vysokoškolských profesorov

Prezident SR vymenoval vysokoškolských profesorov

13. jún 2005

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v slávnostných priestoroch Bratislavského hradu vymenoval profesorov vysokých škôl. Vykonal tak v rámci svojich ústavných právomocí podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky. Na slávnostnom akte bol prítomný minister školstva Martin Fronc, minister vnútra Vladimír Palko, predseda Výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá NR SR Ferdinand Devínsky a ďalší hostia. Prezident Slovenskej republiky V príhovore novovymenovaným profesorom úprimne zablahoželal. Zdôraznil význam renomé našich vysokých škôl, ktorým sa budeme v európskom spoločenstve prezentovať.“ Nepochybne k najväčším devízam, s ktorými sme vstúpili do európskeho priestoru patria vzdelaní odborníci. Preto budú aj naše univerzity v oveľa väčšej miere pod drobnohľadom členských krajín únie. Bude závisieť len od nás, aby sme dokázali, že v oblasti univerzitného vzdelávania sme dobre pripravení reflektovať novú situáciu našej krajiny. Musíme dokázať, že absolventi slovenských univerzít sú svojím odborným potenciálom v plnej miere schopní konkurovať svojim kolegom zo špičkových zahraničných vysokých škôl. Oveľa viac pozornosti budeme musieť venovať vede a výskumu na vysokých školách, ktoré musia byť pevnou súčasťou vzdelávania. V tomto smere máme stále veľké rezervy a ak nechceme zaostávať za univerzitami v zahraničí, musíme vykonať kroky, ktoré by plnohodnotne začlenili vedu na našich vysokých školách do celoeurópskeho priestoru“, uviedol v príhovore Ivan Gašparovič. Dotkol sa aj citlivej témy reformy vysokého školstva, pričom zdôraznil nevyhnutnosť uvedenej reformy, ale za takú jej koncepciu, ktorá by bola výsledkom širokej diskusie, ako na akademickej pôde, tak aj vo verejnosti. „Veď v oblasti vzdelávania nejde len o otázku peňazí, ale aj o kvalitu vzťahov študentov a pedagógov vo vzťahu ku kvalite a úrovni štúdia, ktoré na vysokoškolskom stupni ani dnes nie je zďaleka bezplatné“, dodal prezident Ivan Gašparovič v príhovore pri príležitosti vymenovania vysokoškolských profesorov.
Z rúk hlavy štátu si dnes prevzali vymenovacie dekréty nasledovní profesori a profesorky vysokých škôl:

 1. doc. RNDr. František Baliak, PhD.
  v odbore: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 2. doc. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
  v odbore : všeobecná biológia
 3. doc. Ing. Tomáš Bleha, DrSc.
  v odbore : fyzikálna chémia
 4. doc. PhDr. Ján Budzák, ArtD.
  v odbore : hudobné umenie
 5. doc. Mgr. Anna Cigánová
  v odbore : divadelné umenie a veda
 6. doc. Mgr. Peter Čanecký
  v odbore : divadelné umenie a veda
 7. Doc. JUDr. Vladimír Čečota, CSc.
  v odbore: bezpečnostné služby
 8. doc. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
  v odbore: odvetvové a prierezové ekonomiky 
 9. doc. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
  v odbore : elektronika 
 10. doc. Ing. Pavol Eliáš, CSc.
  v odbore : ekológia 
 11. Doc. Ing. Viktor Ferencey, CSc.
  v odbore : výzbroj a technika pozemného vojska 
 12. doc. MUDr. Štefan Galbavý, CSc.
  v odbore : laboratórne vyšetrovacie metódy 
 13. doc. Ing. Edita Gromová, CSc.
  v odbore : slavistika – slovanské jazyky 
 14. plukovník Doc. Ing. Peter Hajna, CSc.
  v odbore: vojenská logistika 
 15. doc. Emil Horváth
  v odbore : divadelné umenie a veda 
 16. doc. Emília Hrabovec, Dr. phil.
  v odbore : história 
 17. doc. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
  v odbore : katolícka teológia 
 18. doc. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
  v odbore : technológia stavieb 
 19. doc. Ing. Marie Jurová, CSc.
  v odbore : priemyselné inžinierstvo a manažment 
 20. doc. Ing. František Kepák, DrSc.
  v odbore : environmentalistika 
 21. doc. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
  v odbore : normálna a patologická fyziológia 
 22. doc. Ing. Dušan Kocur, CSc.
  v odbore : elektronika a telekomunikačná technika 
 23. doc. ThDr. Ivan Kútny, PhD.
  v odbore : katolícka teológia 
 24. doc. Ing. Helena Kuvíková, PhD.
  v odbore: odvetvové a prierezové ekonomiky 
 25. doc. RNDr. Milan Lapin, CSc.
  v odbore : fyzika 
 26. doc. Ing. Svätoboj Longauer, CSc.
  v odbore : fyzikálna metalurgia 
 27. doc. PhDr. Soňa Makulová, PhD.
  v odbore : knižničná a informačná veda
 28. doc. Ing. Jozef Markoš, PhD.
  v odbore : chemické inžinierstvo a riadenie procesov 
 29. doc. RNDr. Milan Melicherčík, PhD.
  v odbore : fyzikálna chémia 
 30. doc. MUDr. Vladimír Milovský, CSc.
  v odbore : verejné zdravotníctvo 
 31. doc. PhDr. Alena Nelešovská, CSc.
  v odbore : teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na I. stupni základných škôl 
 32. doc. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
  v odbore : chemická fyzika 
 33. doc. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
  v odbore : slovenský jazyk 
 34. doc. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
  v odbore : mikrobiológia 
 35. doc. Ing. Peter Patúš, PhD.
  v odbore : odvetvové a prierezové ekonomiky 
 36. doc. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
  na odbor: sociológia 
 37. doc. Ing. Eva Rievajová, PhD.
  v odbore : národné hospodárstvo 
 38. doc. Tomáš Ruller, akad. soch.
  v odbore : výtvarné umenie – voľná tvorba 
 39. doc. Ing. Štefan Schneider, PhD.
  v odbore : dizajn 
 40. doc. PhDr. Jana Sošková, CSc.
  v odbore : dejiny filozofie 
 41. doc. JUDr. Viera Strážnická, CSc.
  v odbore : ústavné právo 
 42. doc. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
  v odbore : všeobecná lingvistika 
 43. doc. Ing. Anna Šatanová, CSc.
  v odbore : ekonomika a riadenie podniku 
 44. doc. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
  v odbore : slovenské dejiny 
 45. doc. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.
  v odbore : slovenské dejiny 
 46. doc. ICDr. Cyril Vasiľ
  v odbore : katolícka teológia 
 47. doc. Ing. Karol Velíšek, CSc.
  v odbore : technologické zariadenia a systémy 
 48. doc. PhDr. Emil Višňovský, CSc.
  v odbore : filozofia 
 49. doc. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
  v odbore : výpočtová technika a informatika 
 50. doc. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.
  v odbore: inžinierstvo kvality
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]