Prezident SR - Foto archív Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval nových vysokoškolských profesorov

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval nových vysokoškolských profesorov


Podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy slovenskej republiky vymenoval dnes prezident SR Ivan Gašparovič 49 nových profesorov vysokých škôl.

Na slávnostnom akte v historickej budove NR SR boli prítomní Ján Mikolaj, podpredseda vlády SR a minister školstva SR, Vladimír Čečot, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR, Vladimír Báleš, prezident Slovenskej rektorskej konferencie a Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl SR.

„Vzdelávať a vychovávať. Taký jednoznačný a nekompromisný je príkaz sveta, v ktorom žijeme. Kvalita vzdelania má pre nás existenčný význam. Áno, potrebujeme kvalitných, tvorivých vysokoškolských profesorov. Naša spoločnosť očakáva, že sa dnešným dňom medzi nich zaradíte aj vy. Dovoľte mi, aby som vám úprimne zablahoželal k dnešnému úspechu – k vymenovaniu za profesorky a profesorov vysokých škôl.“ – týmito slovami sa slovenský prezident prihovoril novým vysokoškolským profesorom.

V príhovore sa prezident SR ďalej zaoberal kvalitou vysokoškolského vzdelania. Podľa jeho názoru sa o potrebe kvalitného vysokoškolského vzdelania hovorí veľa a pri rozličných príležitostiach. Myslí si však, že viacej ako slová sú potrebné skutky. Konkrétne, systematické, tvorivé, napredujúce.

„Zatiaľ musíme sebakriticky priznať, že to, čo tu máme, je – vzhľadom k potrebám – strnulé a nemoderné. Čím skôr pochopíme, že budúcnosť vysokého školstva je v jeho úzkom prepojení s praktickým životom, tým skôr sa dostavia očakávané výsledky. Musíme pružnejšie reagovať na meniace sa potreby a požiadavky spoločnosti, podnikateľských subjektov, na trh práce. Pokrok vedy a techniky vyvíja tlak na školské sústavy všetkých štátov, Slovensko nevynímajúc,“ povedal Ivan Gašparovič.

Z rúk prezidenta Slovenskej republiky prevzali menovacie dekréty:

1. doc. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
patologická anatómia a súdne lekárstvo

2. doc. RNDr. Vladimír Baar, PhD.
geografia

3. doc. MUDr. Juraj Benca, PhD.
ošetrovateľstvo

4. doc. Ing. Viera Cibáková, CSc.
ochrana osôb a majetku

5. doc. PhDr. Anna Eliášová, PhD.
ošetrovateľstvo

6. doc. Ing. Stanislav Fabian, CSc.
výrobné technológie

7. doc. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.
katolícka teológia

8. doc. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
biológia

9. doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
ošetrovateľstvo

10. doc. PhDr. Ing. Lenka Hajerová – Müllerová, PhD.
ošetrovateľstvo

11. doc. Ing. Jozef Haládik, PhD.
ochrana osôb a majetku

12. doc. Ing. Svätoslav Hluchý, CSc.
všeobecná živočíšna produkcia

13. doc. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
estetika

14. doc. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

15. doc. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
ošetrovateľstvo

16. doc. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.
verejná ekonomika a služby

17. doc. MUDr. Mária Kovářová, CSc.
verejné zdravotníctvo

18. doc. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
ošetrovateľstvo

19. doc. RNDr. Iľja Krno, DrSc.
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

20. doc. Ing. Jozef Kúdela, CSc.
drevárstvo

21. doc. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
farmakológia

22. doc. MUDr. Anton Lacko, CSc.
ošetrovateľstvo

23. doc. PhDr. Jozef Leikert, PhD.
kulturológia

24. dr hab. inž. Mirosłav Luft
automatizácia

25. doc. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
environmentálne inžinierstvo

26. doc. RNDr. Milan Malcho, PhD.
energetické stroje a zariadenia

27. doc. MUDr. Myrón Malý, PhD.
ošetrovateľstvo


28. doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
dejiny a teória divadelného umenia

29. doc. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
prekladateľstvo a tlmočníctvo

30. doc. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.
všeobecná jazykoveda

31. dr hab. inž. Kazimierz Antoni Orlowski
výrobná technika

32. doc. Ing. Viera Paganová, PhD.
krajinná a záhradná architektúra

33. doc. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

34. Dr. habil. ThDr. PaedDr. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
sociálna práca

35. doc. Ing. Karol Rástočný, PhD.
automatizácia

36. doc. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
poľnohospodárska a lesnícka technika

37. doc. Dr. Ing. Janka Sabová
banské meračstvo a geodézia

38. dr hab. Stanislav Sagan
ústavné právo

39. doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.
ekonomika a manažment podniku

40. doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.
pedagogika

41. doc. Ing. Dušan Šoltés, CSc.
manažment

42. doc. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.
nekovové materiály a stavebné hmoty

43. doc. Mgr. Ján Uličiansky
divadelné umenie

44. doc. JUDr. Robert Vlček, PhD.
sociálna práca

45. doc. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
katolícka teológia

46. doc. Dr. phil. fac. teol. Peter Volek
katolícka teológia

47. doc. RSDr. Štefan Volner, CSc.
medzinárodné vzťahy

48. doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
správne právo

49. doc. PhDr. Vlasta Závodná, PhD.
ošetrovateľstvo