Úvod

   

Hovorca prezidenta republiky

Úvod | Kancelária prezidenta | Kontakty | Hovorca prezidenta republiky

Marek TrubačIng. Marek Trubač
Mobil: 0905 / 447 886
Telefón: 02 / 59 33 33 55, 02/ 59 33 33 82 
Fax: 02/ 57 888 359

Hovorca prezidenta republiky – štátny zamestnanec v dočasnej štátnej službe, odborník plniaci úlohy pre prezidenta

a) podľa pokynov prezidenta republiky tlmočí názory, postoje a stanoviská prezidenta republiky k vnútropolitickým a zahraničnopolitickým udalostiam a k iným závažným spoločenským problémom,

b) organizuje a moderuje tlačové konferencie a iné verejné vystúpenia prezidenta republiky a moderuje tlačové konferencie kancelárie,

c) analyzuje a vyhodnocuje mediálne výstupy prezidenta republiky,

d) sleduje a vyhodnocuje mediálne výstupy a verejné stanoviská o prezidentovi republiky a kancelárii,

e) podľa pokynov prezidenta reaguje na kritiku a iné hodnotenia prezidenta republiky a na iné podnety, ktoré súvisia s výkonom funkcie prezidenta republiky,

f) podľa pokynov vedúceho kancelárie reaguje na kritiku a iné hodnotenia činnosti kancelárie a na iné podnety, ktoré sa týkajú činnosti kancelárie,

g) konzultuje verejné vystúpenia štátnych zamestnancov a zamestnancov kancelárie a utvára im potrebný mediálny priestor,

h) zúčastňuje sa spravidla na rokovaniach prezidenta republiky a vyhotovuje podľa potreby záznamy z týchto rokovaní, ak nie je na týchto rokovaniach prítomný iný štátny zamestnanec alebo zamestnanec kancelárie,

i) informuje Tlačovú agentúru Slovenskej republiky o odoslaných blahoželaniach alebo sústrastných telegramoch prezidenta republiky pri udalostiach, ktoré nemožno vopred predvídať.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]