Prezident SR - Foto archív Prezident SR udelil štátne vyznamenania

Prezident SR udelil štátne vyznamenania

Prezident SR Ivan Gašparovič udelil pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky na Bratislavskom hrade štátne vyznamenania. Na slávnostnom akte boli prítomní predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský, zástupcovia NR SR, vlády SR, členovia diplomatického zboru, predstavitelia cirkví a ďalší hostia.

Z rúk prezidenta SR prevzali štátne vyznamenania tieto osobnosti:

 1. Prof. JUDr. Karol Plank, DrSc., in memoriam
  Pribinov kríž I. triedy
  Vyznamenanie prevzala manželka p. Oľga Planková
  za významné zásluhy o hospodársky a sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti tvorby a aplikácie nového právneho poriadku Slovenskej republiky
 2. MUDr. Eva Siracká
  Pribinov kríž I. triedy
  za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti zdravotníctva 
 3. Leopold Haverl
  Pribinov kríž I. triedy
  za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti divadelníctva 
 4. Svetoslav Veigl
  Pribinov kríž I. triedy
  za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry 
 5. Prof. MUDr. Ivan Šimkovic, DrSc.
  Pribinov kríž II. triedy
  za významné zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kardiochirurgie 
 6. Adela Gáborová
  Pribinov kríž II. triedy
  za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti divadelnej kultúry 
 7. Prof. MUDr. Emil Matejíček, DrSc., Dr.h.c.
  Pribinov kríž II. triedy
  za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti chirurgie 
 8. Prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc.
  Pribinov kríž II. triedy
  za významné zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky najmä v oblasti hydrológie a ochrany životného prostredia 
 9. Stanislav Štepka
  Pribinov kríž II. triedy
  za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti divadelníctva 
 10. Prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., Dr.h.c.
  Pribinov kríž II. triedy
  za významné zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a výskumu 
 11. PhDr. Milena Cesnaková – Michalcová, CSc.
  Pribinov kríž III. triedy
  za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry 
 12. Matyás Dráfi
  Pribinov kríž III. triedy
  za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti divadelníctva 
 13. Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc.
  Pribinov kríž III. triedy
  za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti archívnictva a pomocných historických vied 
 14. pplk. Juraj Štaudinger
  Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy
  za zásluhy o záchranu ľudských životov s nasadením vlastného života 
 15. npráp. Ivan Sihelský
  Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy
  za zásluhy o záchranu ľudských životov s nasadením vlastného života
 16. pplk. Ľudovít Kaliský
  Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy
  za zásluhy o záchranu ľudských životov s nasadením vlastného života 
 17. Michal Oravec
  Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy
  za zásluhy o záchranu ľudských životov sa nasadením vlastného života 
 18. genmjr. Ondrej Šedivý
  Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy
  za zásluhy o záchranu ľudských životov s nasadením vlastného života 
 19. genmjr. Teodor Šlajchart
  Kríž Milana Rastislava Štefánika III. Triedy
  za zásluhy o záchranu ľudských životov s nasadením vlastného života 
 20. genmjr. Oto Wagner
  Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy
  za zásluhy o záchranu ľudských životov s nasadením vlastného života