Aktuality
   

Správy tlačového oddelenia

Úvod | Aktuality | Správy tlačového oddelenia | Správy tlačového oddelenia

Prezident Ivan Gašparovič vymenoval sudcov bez časového obmedzenia

Prezident Ivan Gašparovič vymenoval sudcov bez časového obmedzenia

12. jún 2014

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v zmysle výkonu ústavnej funkcie prezidenta SR podľa čl. 102 ods. 1 písm. t/ a čl. 145 ods. 1 Ústavy SR na návrh Súdnej rady vymenoval jedenásť sudcov bez časového obmedzenia.

Ivan Gašparovič v príhovore zablahoželal novovymenovaným sudcom. Apeloval tiež na ich zodpovednosť a česť v situáciách, kedy budú rozhodovať o ľudských osudoch, fungovaní firiem, ale aj o úlohe štátu pri udržiavaní práva a poriadku. Prezident pripomenul sudcom, že budú pod drobnohľadom verejnosti. „Vaše rozhodnutia budú určovať do akej miery sme v našom štáte pokročili v demokratických princípoch,“ povedal prezident. Vyjadril tiež presvedčenie, že novovymenovaní sudcovia sú súčasťou novej generácie, ktorá si tieto princípy veľmi dobre uvedomuje. Ivan Gašparovič zdôraznil nezávislosť sudcov, ale aj vernosť sľubu, ktorý zložili dnes do rúk prezidenta. „Ak sa budete držať tohto sľubu, vaše rozhodnutia bude prijímať aj spoločnosť, pretože bude vidieť, že sú spravodlivé, „ povedal náš najvyšší predstaviteľ.

Za novovymenovaných sudcov sa prihovoril Daniel Ivanko. Poďakoval sa za vyjadrenú dôveru ako aj za podporu domáceho zázemia pri prekonávaní profesijných úloh, ktoré museli zvládnuť, aby dnes mohli stáť tvárou tvár voči hlave štátu a prevziať si vymenovací dekrét. Ivanko prisľúbil, že novovymenovaní sudcovia sa budú usilovať riešiť častý konflikt pozitívneho a prirodzeného práva s dôrazom na pravidlá morálky, čestnosti a dobrých mravov.

Na slávnostnom akte bola prítomná štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Monika Jankovská a podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Jarmila Urbancová.

Z rúk prezidenta Ivana Gašparoviča si prevzali vymenovacie dekréty nasledovní sudcovia vymenovaní bez časového obmedzenia s príslušným určením na jednotlivé okresné súdy:

p. Katarína Batisová
Okresný súd Trnava
p. Daniel Ivanko
Okresný súd Banská Bystrica
p. Lucia Mizerová
Okresný súd Trnava
p. Michal Mravec
Okresný súd Čadca
p. Zuzana Pribulová
Okresný súd Trnava
p. Peter Revický
Okresný súd Prešov
p. Vladimír Sklenka
Okresný súd Bratislava I.
p. Miroslav Šedivec
Okresný súd Revúca
p. Dušan Špirek
Okresný súd Levice
p. Ján Šulgan
Okresný súd Veľký Krtíš
p. Juraj Vallo
Okresný súd Banská Bystrica

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]