Prvá dáma
   

Životopis

Úvod | Prvá dáma | Životopis | Životopis

Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR, sa narodila v Bratislave 13. januára 1941.

Vzdelanie 
Vysokoškolské technického smeru, je stavebnou inžinierkou, odbor pozemné stavby. V rokoch 1971-73 absolvovala postgraduálne štúdium hospodárskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ovláda aktívne ruský jazyk, pasívne ovláda nemecký a anglický jazyk.

Pracovné skúsenosti 
Po skončení vysokoškolského štúdia 5 rokov pracovala v projekcii štátneho podniku Pozemné stavby. Od roku 1971 až do roku 1991 pôsobila na investičnom odbore Ministerstva výstavby a stavebníctva. V roku 1991 Mestský súd v Bratislave vymenoval Silviu Gašparovičovú za súdnu znalkyňu pre oceňovanie nehnuteľností v odbore stavebníctvo. Od roku 1993 do roku 2004, až do zvolenia svojho manžela za prezidenta Slovenskej republiky, pracovala ako konateľka v stavebnej spoločnosti.

V pozícii prvej dámy okrem reprezentačných povinností preberá veľa záštit nad odbornými a charitatívnymi podujatiami. Ako prezidentka Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre všetkých prostredníctvom vlastných projektov sa venuje:

  • Vzdelávaniu a zvyšovaniu kvality života hendikepovaných ľudí v projekte ,,Prvej ľudovej akadémie“ a zvyšovaniu kvality výučby na špeciálnych školách.
  • Zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a vybaveniu zdravotníckych zariadení kúpou chýbajúcich prístrojov.
  • Zdravému životnému štýlu presadzovaním zdravej výživy dodávkou ovocia a minerálnej vody do škôl.
  • Zvýšenou pohybovou aktivitou detí a mládeže v projekte ,,Otvorme deťom brány na golfové ihriská“.
  • V projekte „Život bez násilia“ pomáha ženám, obetiam domáceho násilia získať ochranu, vzdelanie a odvahu na novú životnú situáciu a zamestnanie. 

Čestné funkcie udelené za dlhoročnú podporu a spoluprácu:
TOP centrum podnikateliek - od roku 2005 čestná prezidentka
Medzinárodný ženský klub v Bratislave - od roku 2005 čestné členstvo
Slovenský červený kríž - od roku 2010 čestná prezidentka
Komora sestier a pôrodných asistentiek - od roku 2010 čestné členstvo, od roku 2012 čestná prezidentka
Slovanské gymnázium v Bratislave - patronát za podporu štúdia slovanských jazykov na stredných školách.

Vyznamenania 
Rád Kataríny Veľkej I. stupňa č. 15 – Ruská federácia, za zásluhy a veľký vklad pri rozvíjaní slovensko-ruských vzťahov (2006)
Veľký kríž Izabely Kastílskej – Španielske kráľovstvo, za zásluhy pri rozvíjaní slovensko-španielskych vzťahov (2007)
Rubínový kríž – Medzinárodná komisia pre verejné ocenenie a zvečnenie mien jednotlivcov, štátov a miest, Ruská federácia, za mimoriadnu verejno-prospešnú činnosť v oblasti charity a humanity (2010)
Nórsky kráľovský rad za zásluhy – Nórske kráľovstvo (2010)
Medaila Henry Dunanta - Slovenský Červený kríž, za jej aktivity v prospech SČK (2011)
Rad Danneborgu - Dánske kráľovstvo (2012)

Plakety
Plaketa akademika Ladislava Dérera – FNsP Akad. L. Dérera, Bratislava, za mimoriadnu podporu zdravotníctva
Čestná plaketa k XX. výročiu DFNsP na Kramároch - DFNsP, Bratislava

Ocenenia 
Zlaté srdce – Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku (2005)
Zlaté srdce – Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku (2006)
Biele srdce – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (2008)
Pamätná medaila – Stavebná fakulta STU v Bratislave (2008)
Dar Roka 2008 – poďakovanie a morálne ocenenie pre Slovenskú nadáciu Silvie Gašparovičovej od Slovenskej humanitnej rady (2008)
Zlaté srdce – Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku (2009)
Uznanie za prácu pre chorých a chudobných – Zvrchovaný Rád Maltézskych rytierov (2010)
Pamätná medaila – Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (2010)
Zlaté srdce – Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku (2010)
Zlaté srdce – Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku (2011)
Humanitný Oskar – Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku (2011)
Pamätná medaila – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, za významné zásluhy v prospech slovenského zahraničia a osobitne v prospech Slovákov žijúcich v Maďarsku (2012)
Zlaté srdce – Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku (2012)
Ocenenie TCP – Top centrum podnikateliek, za dlhoročnú podporu a spoluprácu (2013)

Rodina
Silvia Gašparovičová spolu s manželom Ivanom Gašparovičom majú dve deti, dcéru Denisu - inžinierku ekonómie a syna Iva lekára - kardiochirurga, ktorý s manželkou Anetou majú dvoch synov.

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]