Ústavné právomoci
   

Štátne inštitúcie

Úvod | Ústavné právomoci | Vymenovania | Štátne inštitúcie

2013

 • Ján HORKOVIČ, člen Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  dátum: 4. september 2013
 • Jaromír PASTOREK, predseda Slovenskej akadémie vied
  dátum: 27. máj 2013
 • Ivan A. PETRANSKÝ, člen Správnej rady Ústavu pamäti národa
  dátum: 3. apríla 2013

2012

 • Jozef HOLJENČÍK, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  dátum: 26. novembra 2012
 • Ján TÓTH, viceguvernér Národnej banky Slovenska
  dátum: 5. november 2012
 • Ľudmila BENKOVIČOVÁ, predsedníčka Štatistického úradu Slovenskej republiky
  dátum: 8. august 2012
 • Ján VALKO, riaditeľ Slovenskej informačnej služby
  dátum: 3. máj 2012

2010

 • Karol MITRÍK, riaditeľ Slovenskej informačnej služby
  dátum: 25. augusta 2010
 • Jozef MAKÚCH, guvernér Národnej banky Slovenska
  dátum: 12. januára 2010

2009

 • Jaromír PASTOREK, predseda SAV
  dátum: 1. júna 2009
 • Ján HIJJ, člen Rady pre reguláciu sieťových odvetví
  dátum: 19. mája 2009
 • Milan KRAJČOVIČ, člen Rady pre reguláciu sieťových odvetví
  dátum: 19. mája 2009

2007

 • Viliam OSTROŽLÍK, viceguvernér Národnej banky Slovenska
  dátum: 11. júla 2007
 • Roman ČERNÁK, člen Dozornej komisie Slovenskéhlo rozhlasu
  dátum: 23. mája 2007
 • Sylvia VANEKOVÁ, členka Dozornej komisie Slovenskej televízie
  dátum: 23. mája 2007
 • Jozef HOLJENČÍK, člen Rady pre reguláciu sieťových odvetví
  dátum: 23. mája 2007
 • Milan HARGAŠ, člen Rady pre reguláciu sieťových odvetví
  dátum: 23. mája 2007
 • Ivan CHABAN, člen Rady pre reguláciu sieťových odvetví
  dátum: 23. mája 2007
 • Vladimír ČEPKO, člen Rady pre reguláciu sieťových odvetví
  dátum: 23. mája 2007
 • Ján HIJJ, člen Rady pre reguláciu sieťových odvetví
  dátum: 23. mája 2007
 • Karol ČESNEK, člen Rady pre reguláciu sieťových odvetví
  dátum: 23. mája 2007
 • Ľudmila BENKOVIČOVÁ, predsedníčka Štatistického úradu SR
  dátum: 16. februára 2007

2006

 • Danica PAROULKOVÁ, predsedníčka Protimonopolného úradu SR
  dátum: 26. októbra 2006
 • Jozef MAGALA, riaditeľ Slovenskej informačnej služby
  dátum: 27. júla 2006
 • František ŠVEC, člen Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  dátum: 1. marca 2006
 • Ján MATUSKÝ, člen Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  dátum: 1. marca 2006

2005

 • Štefan LUBY, predseda Slovenskej akadémie vied
  dátum: 2. júna 2005
 • MARTIN BARTO, viceguvernér Národnej banky Slovenska
  Dátum: 31. januára 2005
 • Ivan ŠRAMKO, guvernér Národnej banky Slovenska
  Dátum: 1. januára 2005
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]