Vyznamenania
   

Rad Ľudovíta Štúra, II. trieda

Úvod | Ústavné právomoci | Vyznamenania | Štátne vyznamenania | Rad Ľudovíta Štúra, II. trieda

Rad Ľudovíta Štúra, II. trieda:

Rad Ľudovíta Štúra, II. trieda

Meno Dátum
Elena Kohútiková, ekonómka, bankárka 07.01.2014
Jozef Mistrík, I. m. jazykovedec, vysokoškolský pedagóg 07.01.2014
Jozef Rovenský, lekár, reumatológ 07.01.2014
František Trebuňa, vysokoškolský pedagóg, vedecký pracovník 07.01.2014
Anton Bezák, projektant 07.01.2014
prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc., špeciálny pedagóg 01.01.2013
RNDr. Miroslav Urban, DrSc., vedec v oblasti chémie 01.01.2013
Ing. Miroslav Trnka, manažér softvérovej spoločnosti 01.01.2013
prof. dr. Ing. František Špaldon, DrSc., vedec, pedagóg 01.01.2013
Prof. Karel Šafařík, jadrový fyzik 01.01.2013
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc., vedec v oblasti ekonomiky poľnohospodárstva 03.01.2012
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.,vedec v oblasti pediatrie 03.01.2012
prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc., vedec v oblasti mikrobiológie 03.01.2012
prof. JUDr. Vojtech Hatala, CSc. právnik, I. m. 03.01.2012
doc. PhDr. Alexander Hirner, vedec v oblasti sociológie a kulturológie, I. m. 03.01.2012
Ing. arch. Ivan Matušík, architekt 03.01.2012
MUDr. Daniel Bartko, vedec v oblasti neurológie 03.01.2011
RNDr. Peter Biely, vedec v oblasti biotechnológií 03.01.2011
MUDr. Ján Breza, vedec v oblasti urológie 03.01.2011
Ivan Galamboš, umelecký reštaurátor 03.01.2011
Ján Kačala, jazykovedec 03.01.2011
Milan Laluha, akad. maliar 03.01.2011
RNDr. Branislav Sitár, vedec 03.01.2011
Dominik Hrbatý – športový reprezentant. Toto vyznamenanie športovec dostal už v roku 2006 na návrh vlády SR, ale pre reprezentačné povinnosti sa doteraz nemohol zúčastniť na slávnostnom akte udeľovania štátnych vyznamenaní. Vyznamenanie si Dominik Hrbatý prevzal až 3. januára 2011. 03.01.2011
Vladimír Báleš, vedec, osobitne chemického a biochemického inžinierstva 07.01.2010
Eva Blahová, operná speváčka, hudobná pedagogička 07.01.2010
Klára Buzássyová, vedkyňa v oblasti jazykovedy a lingvistickej tvorby 07.01.2010
Ladislav Čavojský, odborník v oblasti divadelnej vedy 07.01.2010
Jozef Dóczy, herec 07.01.2010
Ivan Hričovský, odborník v oblasti ovocinárstva 07.01.2010
Alica Kapellerová, odborníčka v oblasti vedy - diagnostiky a liečby detí 07.01.2010
Rudolf Pullmann, vedec v oblasti klinickej biochémie 07.01.2010
Ladislav Šándor, vedec v oblasti experimentálnej fyziky 07.01.2010
Milan Vároš, spisovateľ so zameraním na literatúru faktu 07.01.2010
Čestmír Altaner, vedec v oblasti onkovirológie 01.09.2008
Anton Baláž, spisovateľ 01.09.2008
Jaroslav Chovanec, právnik 01.09.2008
Ferdinand Klinda, hudobník v oblasti organovej hudby 01.09.2008
Milan Melník, vedec v oblasti bioanorganickej chémie 01.09.2008
Ľudmila Cvengrošová, akademická sochárka 31.08.2007
Miroslav Iringh, I.m., bojovník proti fašizmu a za ľudské práva 31.08.2007
Anton Malacký, bojovník za demokraciu a ľudské práva 31.08.2007
Doc. Ing. Eduard Metke, CSc., vedec 31.08.2007
Ján Mráz, športový funkcionár 31.08.2007
Ing. Lýdia Rychlá, DrSc., vedecká pracovníčka 31.08.2007
prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc., vedec 31.08.2007
prof. Ľudovít Zanzotto, Dr.h.c. Ph.D. P.Eng., generálny honorárny konzul SR pre kanadské provincie 31.08.2007
PhDr. Jozef Bob, spisovateľ 31.08.2006
prof. Milan Dado, CSc., expert na informačné technológie 31.08.2006
Ing. Božena Fuková, ekonómka 31.08.2006
Dominik Hrbatý, tenista 31.08.2006
prof. MUDr. Ivan Klačanský, lekár 31.08.2006
prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc., fyzik 31.08.2006
Karol Kučera, tenista 31.08.2006
prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, Phd., pedagóg 31.08.2006
prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc., etnológ 31.08.2006
Soňa Valentová-Hasprová, herečka 31.08.2006
doc. Emil Horváth, ml., herec 01.09.2005
Ing. Eugen Jurzyca, ekonóm 01.09.2005
prof. Milan Čorba, návrhár divadelných kostýmov 01.09.2005
doc. PhDr. Karol Kahoun, CsSc., historik výtvarného umenia 01.09.2005
prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., pedagóg 01.09.2005
Ing. Arch. Ferdinand Milučký, architekt 01.09.2005
MUDr. Leo Spiššák, CSc., ortopéd 01.09.2005
Ing. Vladimír Soták, st., manažér 01.09.2005
Štefan Kvietik, herec 01.09.2004
Miloslav Mečíř, tenista 01.09.2004
prof. Jozef Jankovič, sochár 01.09.2004
prof. RNDr. Milan Ružička DrSc., environmentalista 01.09.2004


Rad Ľudovíta Štúra, II. trieda - vojenské:

Rad Ľudovíta Štúra, II. trieda - vojenské

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]