Kancelária prezidenta
   

Rozpočet KP SR

Úvod | Kancelária prezidenta | Rozpočet KP SR | Rozpočet KP SR

Schválený rozpočet pre KP SR na rok 2014

Ukazovateľ

v eurách

Príjmy celkom

10 000

Výdavky celkom

4 014 466

z toho:

 

Kapitálové výdavky

15 000

Bežné výdavky

3 999 466

v tom:

 

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

1 537 373

poistné a príspevky do poisťovní

562 929

tovary a služby

1 791 284

bežné transfery

107 880

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]