Vymenovania
   

Vymenovanie rektorov

Úvod | Ústavné právomoci | Vymenovania | Vysoké školy | Vymenovanie rektorov

Rok 2014
 • prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
  26. 5.
 • Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  26. 5.
 • Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
  Žilinská univerzita v Žiline
  26. 5.
 • Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  26. 5.
 • prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  26. 5.
 • prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
  Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
  26. 5.
 • Prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
  Vysoká škola zdravotníckej a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
  18. 3.

Rok 2013

 • prof. Ing. Viera CIBÁKOVÁ, CSc.
  Vysoká škola manažmentu a verejnej správy v Bratislave
  10. 7.
 • doc. Ing. Jozef HABÁNIK, PhD.
  Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
  13. 5.
 • Dr.h.c. prof. Juraj STERN, PhD.
  Vysoká škola Goethe Uni Bratislava v Bratislave
  13. 5.
 • Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
  Vysoká škola v Sládkovičove
  5. 3.
 • doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.
  Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
  5. 3.
 • prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
  Paneurópska vysoká škola v Bratislave
  5. 3.
 • prof. PhDr. Erich PETLÁK, CSc.
  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
  25. 1.
 • Doc. RNDr. János TÓTH, PhD.
  Univerzita J. Selyeho v Komárne
  25. 1.

Rok 2012

 • prof. Tadeusz Zasepa, PhD.
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  3. 7.
 • brig.gen. Boris Ďurkech
  Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
  7. 5.
 • prof. PhDr. Egon Krák, PhD.
  Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola
  7. 5.
 • prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
  Technická univerezita vo Zvolene
  14. 2.
 • doc. Mgr. Art. Matúš Oľha
  Akadémia umení v Banskej Bystrici
  14. 2.

Rok 2011

 • prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
  Univerzita Pavla Jozefa šafárika v Košiciach
  22. 8.
 • prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
  Trnavská univerzita v Trnave
  22. 8.
 • doc. Milana RAŠLA, akad. mal.
  Vysoká škola múzických umení v Bratislave
  30. 6.
 • Dr.h.c. prof. Ing. Anton ČIŽMÁR, CSc.
  Technická univerzita v Košiciach
  30. 6.
 • Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav LICHARDUS, DrSc.
  Vysoá škola manažmentu v Trenčíne
  30. 6.
 • prof. RNDr. René MATLOVIČ, PhD.
  Prešovská univerzita v Prešove
  30. 6.
 • doc. Ing. Robert REDHAMMER, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  23. 3.
 • prof. RNDr. Lev BUKOVSKÝ, DrSc.
  Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
  17. 1.
 • prof. Ing. Václav KRAJNÍK, CSc.
  Akadémia Policajného zboru v Bratislave
  17. 1.
 • Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc.
  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
  17. 1.
 • Dr.h.c. prof. Ing. Marián MESÁROŠ, CSc.
  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
  17. 1.
 • prof. RNDr. Karol MIČIETA, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislave
  17. 1.
 • prof. MVDr. Emil PILIPČINEC, PhD.
  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  17. 1.
 • Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave
  17. 1.
 • prof.. Stanislav STANKOCI, akademický maliar
  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  17. 1.

Rok 2010

 • Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  28. 6.
 • prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
  Žilinská univerzita
  28. 6.
 • prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
  28. 6.
 • prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
  v Trenčíne
  28. 6.
 • prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  28. 6.
 • doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  28. 6.
 • Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.
  Vysoká škola v Sládkovičove
  28. 6.
 • prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  28. 6.
 • Prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
  Vysoká škola zdravotníckej a sociálnej práce sv. Alžbety
  v Bratislave
  4. 3.
 • Samuel Abrahám, M.A., PhD.
  Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
  4. 3.

Rok 2009

 • doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD.
  Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
  2. 2.
 • prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
  Bratislavská vysoká škola práva
  2. 2.
 • doc. János Tóth, PhD.
  Univerzita J. Selyeho v Komárne
  2. 2.


Rok 2008

 • brig. gen. doc Ing. Miroslav Kelemen PhD.
  Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
  2. 9.
 • prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
  Bratislavská vysoká škola práva
  30. 6.
 • prof. Dušan Repčík, CSc.
  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
  30. 6.
 • prof. Tadeusz Zasepa, PhD.
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  30. 6.
 • prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
  Technická univerzita vo Zvolene
  18. 2.
 • doc. Mgr. Art. Matúš Oľha
  Akadémia umení v Banskej Bystrici
  18. 2.
 • doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
  Trenčianska univerzita A. Dubčeka
  18. 2.

Rok 2007

 • prof. Ondrej Šulaj
  Vysoká škola múzických umení v Bratislave
  28. 6.
 • prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
  Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
  28. 6.
 • prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
  Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
  28. 6.
 • Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
  Technická univerzita v Košiciach
  28. 6.
 • prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  28. 6.
 • prof. RNDr. René Matlovič, PhD
  Prešovská univerzita v Prešove
  28. 6.
 • prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc.
  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
  1. 2.
 • doc. PhDr. František Gahér, CSc.
  Univerzita Komenského v Bratislave
  22. 1.
 • prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  22. 1.
 • prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave
  22. 1.
 • prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  22. 1.
 • doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
  Trnavská univerzita v Trnave
  22. 1.
 • prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
  Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
  22. 1.
 • plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc.
  Akadémia Policajného zboru v Bratislave
  22. 1.
 • prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.
  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
  22.1.

Rok 2006

 • prof. PhDr. Beata Kosová , CSc.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  21. 11.
 • prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
  3. 10.
 • prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
  Žilinská univerzita v Žiline
  27. 6.
 • prof. RNDr. Eduard Kostolanský, PhD.
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  27. 6.
 • prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD.
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  27. 6.
 • prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  27. 6.
 • prof. Ján Porvazník
  Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
  31. 3. 
 • doc. Ing. Alena Daňková
  Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
  31. 3. 
 • prof. Ing. Karol Polák, DrSc.
  Vysoká škola v Sládkovičove
  9. 1. 

Rok 2005

 • doc.Ing.Viera Cibáková, CSc.
  Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
  6. 7.
 • doc. Ing. Sándor Albert, CSc.
  Univerzita J. Selyeho v Komárne
  31. 1.

Rok 2004

 • prof. Ján Kurty, PhD.
  Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
  18. 10.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]