Ako správne vyhľadávať?

Profil verejného obstarávateľa
Korešpondencia prezidenta SR

ZAUJÍMAVOSTI

PREZIDENT NA VIDEU - tu sa dozviete viac
FOTO ARCHÍV - tu sa dozviete viac
CESTY PREZIDENTA - tu sa o nich dozviete viac
PREZIDENT V CIVILE - tu sa o ňom dozviete viac
HLAVY ŠTÁTOV EÚ - tu sa o nich dozviete viac
PREZIDENT MLADÝM - tu sa o tom dozviete viac

DÔLEŽITÉ

Program
prezidenta SR
Správy tlačového oddelenia
(13. jún 2014)
Informácia pre uchádzačov o zamestnanie v KP SR
Bilancia prezidenta SR 2004 - 2009

BOLO TO INAK

Reakcie na dezinterpretácie médií

ANKETA

Za nárastom extrémizmu v slovenskej spoločnosti je podľa vášho názoru:
> neschopnosť štandardných politických strán riešiť naliehavé problémy občanov 49,5%
> príťažlivosť extrémistickej politiky neštandardných politických subjektov 14,4%
> klesajúci záujem zúčastňovať sa na voľbách 13,9%
> "medvedia služba" médií, ktoré neštandardným politickým subjektom venujú neadekvátnu pozornosť 22,1%
Hlasovalo: 1193

> Archív ankiet

EURO KALKULAČKA

SKK:
EUR:

NOVINKY

Dnes je 16. apríl 2015, Štvrtok
Prezident SR podpisoval zákony

Prezident SR podpisoval zákony

13. jún 2014

Prezident SR Ivan Gašparovič podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky 12. júna 2014 podpísal:

1. Ústavný zákon zo 4. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
2. zákon z 27. mája 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
3. zákon z 27. mája 2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
4. zákon z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku.

Prezident Slovenskej republiky vrátil podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 28. mája 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôvody vrátenia zákona:

Na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej ...
Prezident Ivan Gašparovič vymenoval sudcov bez časového obmedzenia

Prezident Ivan Gašparovič vymenoval sudcov bez časového obmedzenia

12. jún 2014

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v zmysle výkonu ústavnej funkcie prezidenta SR podľa čl. 102 ods. 1 písm. t/ a čl. 145 ods. 1 Ústavy SR ...
Vystúpenie prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča v Národnej rade SR

Vystúpenie prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča v Národnej rade SR

11. jún 2014

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
vážený pán predseda vlády SR,
vážené panie poslankyne a páni poslanci NR SR,
vážení ...
Prezident Ivan Gašparovič na pracovnom obede s veľvyslancami EÚ

Prezident Ivan Gašparovič na pracovnom obede s veľvyslancami EÚ

11. jún 2014

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič sa zúčastnil na spoločnom pracovnom obede s veľvyslancami krajín Európskej únie na Slovensku, ktoré ...
» staršie správy

ŠTÁTNE SYMBOLY - tu sa o nich dozviete viacPREJAVY A VYSTÚPENIA - tu sa o nich dozviete viacPRECHÁDZKA SÍDLOM PREZIDENTA - tu sa o nej dozviete viacŠTÁTNE VYZNAMENANIA - tu sa o nich dozviete viacAKTUALITY A PREHĽADY - tu sa o nich dozviete viac

ŠTÁTNA SPRÁVA

› Úrad vlády Slovenskej republiky
› Národná rada Slovenskej republiky
› Fond národného majetku SR
› Generálna prokuratúra SR
› Kancelária verejného ochrancu práv
› Ministerstvá
› Najvyšší kontrolný úrad SR
› Najvyšší súd Slovenskej republiky
› Národná banka Slovenska
› Národný bezpečnostný úrad
› Národný inšpektorát práce
› Protimonopolný úrad
› Ústavný súd SR
› Úrad bezpečnosti práce SR
› Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

› Celý adresár štátnej správy

ODKAZY

Euro Info - tu sa dozviete viac [nové okno]› Video archív
› Foto archív
› Audio archív
› Technické informácie

VEDÚCI PRACOVNÍCI KP SR

› Vedúci kancelárie prezidenta SR
› Osobný úrad
› Sekretariát prezidenta republiky
› Odbor protokolu
› Odbor vnútornej politiky
› Odbor zahraničnej politiky
› Odbor legislatívy a milostí
› Oddelenie styku s verejnosťou
› Odbor ekonomiky a správy
› Hovorca prezidenta republiky

› Vojenská kancelária prezidenta SR
© 2005 Kancelária prezidenta SR. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET.  [Technické informácie]